Общи Условия

Дами Нейчърълс ( “daminaturals.eu”) притежава и управлява този Уебсайт. Този документ урежда отношенията Ви със daminaturals.eu (“Уебсайт”).

Чрез използване на Услугите, Вие се съгласявате с всички Условия за ползване. Тъй като те могат да бъдат актуализирани от време на време, тази страница трябва да се проверява редовно, за да се отбележат всички промени, които може да сме направили върху Условията за ползване.

 Този Уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове (“Свързани сайтове”), които не се управляват от daminaturals.eu.

daminaturals.eu няма контрол върху свързаните сайтове и не поема отговорност за тях или за загуби или повреди, които могат да възникнат от използването им. Използването на Свързаните сайтове ще бъде обект на условията за ползване, които се съдържат в рамките на всеки един такъв сайт.

Забрани

Вие не трябва да злоупотребявате с този Уебсайт. Вие няма да: извършвате или насърчавате извършването на престъпление; предаването или разпространяването на вирус, троянски кон, червей или всякакъв друг материал, който е вреден, в нарушение на конфиденциалността или по някакъв начин обиден и нецензурен; който предизвиква раздразнение в другите потребители; нарушава правата на собственост на други лица; изпращате нежелани реклами или рекламни материали (“спам”). Нарушаването на тази разпоредба би представлявало престъпление и daminaturals.eu ще докладва всяко такова нарушение на съответните правни органи и ще разкрие самоличността им пред тях.

Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от атаки, водещи до отказ от услуги, вируси или друг технологично вреден материал, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други фирмени материали, в следствие от използването на този Уебсайт, изтеглен материал от този или други свързани сайтове.

Интелектуална собственост, софтуер и съдържание

Правата на интелектуална собственост на софтуера и съдържанието (включително фотографските изображения), които са достъпни за Вас на или чрез този Уебсайт, остават собственост на daminaturals.eu или на носителите на лиценз и са защитени от законите за авторското право. Всички тези права са запазени от daminaturals.eu и нейните лицензодатели. Имате право да съхранявате, разпечатвате и показвате съдържанието, предоставено единствено за Ваша лична употреба. Нямате право да публикувате, манипулирате, разпространявате или възпроизвеждате, във всякакъв формат, съдържанието или копие на съдържанието предоставени за Вас или присъстващи на този Уебсайт, нито може да използвате съдържанието във връзка с бизнес или търговска дейност.

Условия за продажба

С всяка поръчка Вие предлагате да закупите продукт при спазване на следните правила и условия. Всички поръчки зависят от наличността и потвърждаване на цената. Времето за изпращане може да е различно в зависимост от наличността, както и вследствие на пощенски закъснения или форсмажорни обстоятелства, за които ние не носим отговорност.

Ако поръчката Ви е приета, ще Ви информираме по телефон и ще потвърдим идентичността на компанията, с която сте сключили договор. Когато правите поръчка, Вие се ангажирате, че всички подробности, които ни предоставяте са точни и верни.

 Цени и Наличност
Ние винаги се стремим всички детайли, описания и цени, които присъстват на този Уебсайт да са точни, но могат да възникнат грешки. Ако открием грешка в цената на който и да е от продуктите, които сте поръчали, ще Ви информираме за това възможно най-скоро и ще ви дадем възможност да потвърдите отново своята поръчка на правилната цена или да я откажете.

Разходите за доставка се заплащат допълнително; такива допълнителни такси са ясно обозначени, когато ги има и присъстват в общата сума за плащане.

Предоставянето На Връзки Към Този Сайт

Може да предоставите връзка към Уебсайта ни, стига да го направите по начин, който е справедлив и правно издържан и не уврежда репутацията ни и не по начин, който предполага някаква форма на сътрудничество, одобрение или подкрепа от наша страна, където такива не съществуват.

Вариации

daminaturals.eu има право по свое усмотрение, по всяко време и без предизвестие да променя и премахва Услугите и/или всяка страница на този сайт.

Оплаквания

Ние се стремим винаги да разрешаваме възникнали спорове, моля да ни уведомите, ако имате някакви оплаквания или забележки.

Отказ от Право

Ако нарушите тези Условия и ние не предприемем никакви действия, все още ще имаме право да използваме правата и средствата си за защита във всяка друга ситуация, когато нарушите Условията.