Политика за защита на личните данни

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за нас.Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на daminaturals.eu и обхваща въпросите, свързани с личните данни, вкл.каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имат потребителите в тази връзка.

Daminaturals.eu декларира че ще запази, високо ниво на сигурност, на своите клиенти и техните лични данни. И предоставените от клиентите лични данни/телефон, име, адрес за доставка/ ще бъдат използване само по предназначение т.е да се осъществи връзка с клиента за уточнение и потвърждение на поръчката.

Декларираме, че умишлено няма да разгласяваме или да предаваме на трети лица лична информация.

С влизането в нашия сайт daminaturals.eu Вие декларирате, че приемате вашите лични данни да бъдат използвани от нашият сайт с цел по-доброто ви търговско обслужване и изпълнение на вашата заявка за търсене на продукти или вашата заявка за поръчка и покупка.

Daminaturals третира като лични данни всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, чрез която същото може да бъде идентифицирано. Обработването на лични данни представлява действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Как събираме информация за Вас?

1. Ние събираме лични данни, след изрично съгласие на лицето, за което се отнасят. Когато се регистрирате на нашия сайт или използвате някоя от формите, Вие ни предоставяте определена информация доброволно, която ние обработваме и съхраняваме. Тази информация включва: име, презиме, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, рождена дата, коментари и всяка друга информация, която ни предоставяте. Възможно е да изберете да споделяте с нас данни за местоположението или снимки. Възможно е да предпочетем да намалим обема на данните, които съхраняваме и обработваме, съобразно целите на обработката.

При договорни взаимоотношение, с цел изпълнението на договора ние задължително получаваме следните лични данни: име, презиме, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер и пол.

2. В случай, че решите да закупите продукт посредством сайта www.daminaturals.eu, ние събираме информация за плащанията, информация за връзка (адрес и телефонен номер) и подробности за продукта или услугата, които сте поръчали.

3. При свързване на вашия профил с профила си във Facebook или Google или с други услуги на трети страни, ние получаваме и информацията от тези профили (например приятели или контакти). Информацията, която получаваме от тези услуги, зависи от настройките и от декларациите за поверителност, така че всяко лице следва да провери какви са те.

4. Също така, ние получаваме техническа информация, когато използвате нашия сайт. Всеки път, когато използвате сайта, мобилно приложение или друга интернет услуга, системата създава и записва определена информация автоматично

Коригиране (ако данните са неточни). Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин – писмено, на предоставения е-мейл адрес.

II Какво споделяме с другите

Споделяме информация с трети страни, които ни помагат да предоставяме обслужване на поръчките и да анализираме посещенията на сайта; например:

Mailchimp

MailChimp е онлайн базиран софтуер, който съхранява вашите имейл адреси и имена, ако сте се абонирали за имейл бюлетина ни. Освен това, когато пазарувате, информацията за имейла и съдържанието на количката ви се съхранява на сървъра на Mailchimp за до 30 дни. Този запис се използва, за да не изгубите съдържанието на количката ви, ако смените устройства или искате да довършите поръчката си в друг ден. Прочетете повече за политиката за поверителност на MailChimp тук и тук.

Спиди

Доставките на територията на България се извършват с куриерска фирма Спиди АД. Те приемат сериозно своята отговорност за опазване неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на всички лични данни, до които имат достъп във връзка с дейността си. Те събират и обработват следните лични данни:

Данни за получателя на пратка: име, мобилен и стационарен телефон за контакт, адрес на подаване и получаване на пратка или друга услуга, адрес на електронна поща. Тези данни са им необходими, за да извършат заявената услуга, да съставят необходимите документи, свързани с движението на пратките, да се свържат с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното, да отговарят на Вашите запитвания, да разглеждат Вашите рекламации и други искания; 

В определени случаи ще бъдете помолени да покажете на служител на Спиди документ за самоличност, за да удостоверите, че сте лицето, което трябва получи изпълнение по заявена услуга (например при доставка на препоръчана пратка, при получаване или изплащане на суми по Наложен платеж или Пощенски паричен превод, при съмнение, че сте непълнолетно лице и др.). Копие от Вашия документ за самоличност няма да бъде събирано и съхранявано от Спиди.

Спиди не използват Вашите контакти, за да рекламират продукти или услуги на трета страна.

Повече за тяхната политика на поверителност тук.